Facebook

Wyrazy współczucia


Miejski Klub Sportowy Nysy Kłodzko składa członkowi zarządu, Tomaszowi Sutkowskiemu oraz jego rodzinie, wyrazy najgłębszego współczucia i zrozumienia z powodu śmierci taty.