Facebook

Relacja z Walnego Zgromadzenia Klubu

We wtorek odbyło się Walne Zgromadzenie MKS Nysy Kłodzko, któremu przewodniczył prezes klubu, Marek Szpak. Zatwierdzono zmiany w statucie dostosowujące jego zapisy do aktualnych przepisów krajowych i miejscowych. Dało to możliwość działania innych organizacji sportowych z utworzeniem np. Akademii Piłkarskiej.

Walne Zgromadzenie klubu po raz pierwszy zorganizowano na Twierdzy Kłodzkiej, w sali konferencyjnej Wielkiego Kleszcza. Nim rozpoczęto zebranie, goście mieli okazję zwiedzić fort, a tam powstałe sale ukazujące historyczne aspekty życia na Twierdzy i stacjonujących tam oddziałów wojskowych.

Po małej lekcji historii związanej z kłodzką twierdzą, prezes Marek Szpak rozpoczął walne zgromadzenie minutą ciszy. Tym samym uczczono zmarłe osoby związane z kłodzkim klubem, prezesa Ryszarda Kluka oraz piłkarzy: Leszka Kurasia i Kazimierza Strycharza. Jednym z głównych punktów zebrania było stworzenie ram prawnych zawartych w statucie klubu o możliwości utworzenia Akademii Piłkarskiej. - Będzie to organizacja wchodząca w skład Klubu akademia, którą będziemy wszyscy wspomagać, aczkolwiek główny ciężar organizacyjny spadnie na tych, którzy się w to angażują, czyli na rodziców. My będziemy odpowiadać za to, co się dzieje, ale będzie to odłam tych drużyn młodzieżowych, które będą funkcjonować troszeczkę samodzielne – wyjaśniał prezes. Akademia będzie funkcjonować w strukturach klubu z już utworzonym subkontem, na podstawie umowy o współpracy. Będzie miała także swój wewnętrzny regulamin zgodny ze zmienianym statutem klubu i zacznie funkcjonować od stycznia 2014 roku wraz z uchwaleniem nowego budżetu.
 
Z kolei skarbnik klubu Mirosław Błesznowski zobrazował sytuację finansową Nysy, a następnie przedstawiono sprawozdania z działalności klubu poszczególnych sekcji. – Głównym celem będzie odbudowa drużyny seniorów w nadchodzącym sezonie i ponownie awansowanie do IV ligi. Drużynę do tego celu poprowadzi Paweł Adamczyk, który ma w klubie pełne poparcie i według nas nie ma lepszego trenera na ta chwilę. Do realizacji awansu będą potrzebne wzmocnienia zespołu nad którym wraz ze sztabem szkoleniowym będziemy pracować po zakończeniu sezonu - mówił sternik klubu. Rozpoczął się także proces tworzenia drużyny koszykarskiej na kolejny sezon w II lidze. – Chcemy przede wszystkim pozyskać rozgrywającego oraz gracza na pozycji numer trzy, czyli rzucającego obwodowego – zdradził Jerzy Sierakowski. Wiadomo, iż doralowców nadal będzie szkolił trener Marcin Radomski. Stabilną finansowo sytuację klubu podkreślił także Krzysztof Mąkowski w sprawozdaniu komisji rewizyjnej.

Przedstawiono i zatwierdzono plan działania w nadchodzącym roku. – Chcemy przede wszystkim zachęcić kibiców do przychodzenia na zawody sportowe Nysy, bo bez kibiców dyscypliny sportowe nie mają racji bytu – mówił M. Szpak. – Oczywiście, głównym naszym zadaniem jest pozyskiwanie środków finansowych od sponsorów. W pomoc przy rozmowach z firmami czy przedsiębiorcami pomaga burmistrz Bogusław Szpytma – dodaje. Na zebraniu obecna była dyrektor Kłodzkiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, Marta Łukasik, której wielokrotnie podziękowano za współpracę, otwartość i wsparcie dla klubu. - Wyremontowano już szatnie dla piłkarzy, przeprowadzany jest remont sanitariatów ogólnodostępnych, a obecnie prowadzimy rozmowy w celu zamontowania oświetlenia przy sztucznym boisku na kłodzkim stadionie - wyjaśniła.

Walne zgromadzenie Członków Klubu zatwierdziło jednomyślnie wszystkie przedstawione przez Zarząd i Komisję Rewizyjną sprawozdania i plany z działalności za okres od 15 czerwca 2012 roku do dnia walnego zgromadzenia. Ustalono wysokość minimalnej składki członkowskiej na kwotę 5 złotych. Na koniec przedstawiono list intencyjny z dnia 19 marca br. o założeniu akademii piłkarskiej trójstronnie podpisany przez potencjalnych założycieli: Pawła Adamczyka i Bogdana Bachmatiuka i Prezesa MKS „Nysa” Kłodzko Marka Szpaka oraz głównego patrona Burmistrza Kłodzka, Bogusława Szpytmy, a następnie zatwierdzono zmiany w statucie, które przedstawił i wyjaśnił wiceburmistrz i jednocześnie wiceprezes klubu, Witold Krzelowski (niebawem nowy statut Klubu pojawi się na stronie klubu).