Facebook

Kluby zaoszczędzą sporo gotówki…


…a to dzięki uchwale, jaką podjął Polski Związek Piłki Nożnej. Od nowego sezonu kluby piłkarskie zostały zwolnione z opłat związkowych za drużyny dziecięce i młodzieżowe.

Tyczyć się to będzie klubów piłkarskich, które posiadają drużyny w rozgrywkach dziewcząt i chłopców w kategoriach: Skrzat, Żak, Orlik, Młodzik, Trampkarz, Junior Młodszy i Junior. Będą one zwolnione z opłat na rzecz wojewódzkich Związków Piłki Nożnej związanych z uczestnictwem w rozgrywkach w zakresie: opłaty za udział w rozgrywkach, rejestracji, potwierdzania oraz uprawniania zawodników.

Ponadto kluby uczestniczące w rozgrywkach dziewcząt i chłopców w kategoriach: Skrzat, Żak, Orlik, Młodzik, Trampkarz zostały zwolnione również z obowiązku ponoszenia na rzecz WZPN-ów opłat związanych ze zmianą przynależności klubowej zawodników pozyskiwanych przez klub, celem udziału w tych rozgrywkach.

Uchwała zacznie obowiązywać od 1 lipca 2018 roku.