Facebook

Przymusowa przerwa w treningach


Od poniedziałku wprowadzona zostanie kwarantanna narodowa. Obejmie ona również lokalne kluby. Tyczy się to zarówno zespołów seniorskich jak i drużyn młodzieżowych. 

Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzana zostanie kwarantanna narodowa. Kluby z niższych lig nie będą mogły w tym czasie trenować i rozgrywać sparingów. 

Główny przepis dotyczący sportu brzmi:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Są różne interpretacje tego paragrafu, jednak zdecydowana większość mówi, że do 17 stycznia nie można trenować, ani rozgrywać meczów sparingowych w niższych ligach, a także meczów i turniejów futsalowych. Na podobnym stanowisku stoi również, prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej: „Krótko. Nie trenujemy i nie gramy” – napisał na swoim Facebooku Andrzej Padewski. 

To oznacza, że zespoły seniorskie, które planowały rozpoczęcie przygotowań do rundy wiosennej w pierwszej połowie stycznia, będą musiały ze startem poczekać przynajmniej do 17 stycznia.