Facebook

Składki członkowskie


MKS Nysa Kłodzko

ul. Wandy 1

57-300 Kłodzko

Konto Bankowe:

BANK ZACHODNI BZWBK Oddział Kłodzko

27 1090 2327 0000 0001 3240 5103.

Tytułem: SKŁADKA CZŁONKOWSKA imię nazwisko rocznik za miesiąc …

Składka w kwocie 60 zł płatna do 10-go dnia każdego miesiąca