Facebook

Współpraca - sposoring

WSPÓŁPRACA DLA FIRM I OSÓB PRYWATNYCH:
Zapraszamy do współpracy na wspólnie określonych zasadach. Każda ze stron w indywidualnych rozmowach kreśli swoje oczekiwania, cele i zadania. Ramy tej oferty są dla nas podstawą do negocjacji i wspólnych ustaleń, a nie ostateczną formułą. Firmy reklamujące się poprzez sport są postrzegane jako nowoczesne, zamożne, sprzyjające zdrowiu i higienie. Na niezwykle pozytywny odbiór firmy i jej produktów ma wpływ charakter reklamy. Wspieranie sportu jest rodzajem dojrzałej, dalekowzrocznej i perspektywicznej promocji. Reklama poprzez sport nie ogranicza się do bezpośredniego wskazywania zalet własnych produktów czy usług. Ten rodzaj promocji wybierają firmy szeroko otwarte na świat i otoczenie. Obecność w sporcie umożliwia dotarcie do bezpośrednio uczestniczących w wydarzeniach sportowych, widzach telewizyjnych i czytelników. Reklama Państwa firmy będzie widoczna wszędzie tam, gdzie pojawią się nasi piłkarze, jak w naszym mieście tak i w całym województwie Dolnośląskim, co daje 100% skutecznośc.Piłka nożna jest najbardziej znaczącym nośnikiem promocji firm i ich produktów. Nakłady poniesione na sport mają w efekcie końcowym przynieść zwiększenie sprzedaży towarów i usług sponsora. Jesteśmy przekonani, że nasze sportowe zwycięstwa okażą się sukcesami Państwa firmy oraz dodatkowym elementem Waszego pozytywnego wizerunku.

WARUNEK ODLICZENIA:
Klub sportowy mający osobowość prawną i licencję sportową, skupiający ponad 50 zawodników, w tym ponad 30 juniorów. Klub powinien skupiać wymaganą ilość zawodników w dniu dokonania wydatku. Limit odliczenia to 10% dochodu.

Ulga podlega rozliczeniu niezależnie od innych ulg. Zatem osoby fizyczne mogą przekazać na sport i odliczyć w jednym i tym samym picie podatkowym :

- 5 % dochodu jako darowizny
- 10 % dochodu w formie wydatków na klub sportowy
- dodatkowo 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Odliczenia mogą zostać przekazane gotówką, nie jest konieczne dokonanie przelewu czy wpłaty na rachunek bankowy klubu.

WYDATKI: 
Odliczenia zostały wprowadzone poprawką senacką, jednak w uzasadnieniu do proponowanych zmian w ustawie Senat nie określił jakie wydatki mają podlegać odliczeniu. W przemówieniu w Senacie oraz w Sejmie albo nie określono charakteru wydatków podlegających odliczeniu. W ocenie zespołu PIT.PL odliczeniu podlegają wszelkie wydatki, których beneficjentem jest odpowiedni klub sportowy: darowizny, kwoty, wydatki umów sponsoringu i inne. Różnica pomiędzy ulgą z tytułu darowizn, a ulgą na sponsoring jest taka, że przedmiotem ulgi sponsoringowej mogą być jedynie pieniądze ("wydatki"), a przedmiotem darowizny również rzeczy. Co prawda przedsiębiorcy zaliczą wydatki z tytułu sponsoringu do kosztów uzyskania przychodu, jednak osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej będą mogły promować własną osobę. Dotyczyć to może parlamentarzystów, polityków lokalnych ludzi aktywnie uczestniczących w życiu społeczności lokalnych.

PODSTAWA PRAWNA ULGI:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Z 2005 roku, Nr 155, poz. 1298) wprowadza od 1 stycznia 2006 nową ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany zawiera art.26d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art.18c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dodatkowo ustawa zwalnia z podatku dochodowego dochody:

- osób fizycznych prowadzących osobiście lub w firmie spółki klub sportowy,
- osób prawnych będącymi klubami sportowymi w rozumieniu ustawy o sporcie kwalifikowanym w części przeznaczonej na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzież.